www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5374512
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

Przetargi
Poniżej znajdują się aktualne przetargi. Lista przetargów zozstrzygniętych znajduje się w oddzielnej sekcji - przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda, w sekretariacie (I piętro) w terminie do dnia 25.08.2017 do godz. 10:00.
data publikacji: 2017-08-10, ostatnia aktualizacja: 2017-08-10, 49 odsłon   Strona gotowa do druku
Zapytanie ofertowe. Zapraszam do złożenia oferty na dostawę cateringu suchego w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI.
data publikacji: 2017-08-08, ostatnia aktualizacja: 2017-08-08, 37 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha, Nr 235/7 o pow. 0,2227 ha, Nr 235/11 o pow. 0,1382 ha. Przetargi odbędą się dnia 1 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 235/6 o godz. 9:00, Nr 235/7 – o godz. 10:00, Nr 235/11 – o godz. 11:00.
data publikacji: 2017-07-27, ostatnia aktualizacja: 2017-07-27, 90 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch obszarów A i B, stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo, tj. działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha (obszar A o pow. 0,0077 ha; obszar B o pow. 0,0143 ha). Przetargi odbędą się dnia 25 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
data publikacji: 2017-07-20, ostatnia aktualizacja: 2017-07-20, 53 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha. Przetargi odbędą się dnia 18 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 676/18 – o godz. 9:00, Nr 676/19 – o godz. 10:00
data publikacji: 2017-07-11, ostatnia aktualizacja: 2017-07-11, 68 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-07-04, 84 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.: Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha oraz Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiących nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-07-04, 69 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-07-04, 70 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-07-04, 56 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 02.08.2017 dodano informację z otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi.”
data publikacji: 2017-06-22, ostatnia aktualizacja: 2017-08-03, 170 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
data publikacji: 2016-12-19, ostatnia aktualizacja: 2016-12-19, 216 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny