www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5046912
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

Przetargi
Poniżej znajdują się aktualne przetargi. Lista przetargów zozstrzygniętych znajduje się w oddzielnej sekcji - przetargi rozstrzygnięte

W dniu 18.05.2017r. dodano sprostowanie informacji z otwarcia ofert. W dniu 17.05.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Termin składania ofert w postępowaniu 17.05.2017r.
data publikacji: 2017-05-09, ostatnia aktualizacja: 2017-05-19, 70 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha, Nr 235/7 o pow. 0,2227 ha, Nr 235/11 o pow. 0,1382 ha.
data publikacji: 2017-05-04, ostatnia aktualizacja: 2017-05-04, 75 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny.
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-04-13, 72 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/2, o pow. 0,1652 ha
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-04-13, 138 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/11 o pow. 0,1631 ha, Nr 676/12 o pow. 0,1491 ha, Nr 676/13 o pow. 0,1556 ha, Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
data publikacji: 2017-04-11, ostatnia aktualizacja: 2017-04-11, 335 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
data publikacji: 2016-12-19, ostatnia aktualizacja: 2016-12-19, 165 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny