INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Elblągu II
z dnia 12 czerwca 2020 r.
 
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Ostróda obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 6,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 7, w liczbie 2,
- Nr 8, w liczbie 4,
- Nr 9, w liczbie 5,
- Nr 10, w liczbie 3,
- Nr 11, w liczbie 2,
- Nr 12, w liczbie 4,
- Nr 13, w liczbie 4,
- Nr 14, w liczbie 4,
- Nr 15, w liczbie 4.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
Komisarz Wyborczy
w Elblągu II
 
Arkadiusz Zaczek

 

Data przekazania do publikacji: 12.06.2020
Osoba przekazująca: Komisarz Wyborczy w Elblągu II

Sporządził/a: Komisarz Wyborczy w Elblągu II
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.06.2020, ostatnia aktualizacja: 12.06.2020, odsłon: 87

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10766311
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved