numer sprawy: RPU.851-5/2015
Ostróda, dnia 22.05.2015r.
 
 
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie „ Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.”
 
W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 19.05.2015, w odpowiedzi na zadane pytanie oferentom w dniu 12.05.2015 r. dot. zorganizowania wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - (numer sprawy: RPU.851-5/2015), została wybrana oferta firmy LUTUR ul. Fabryczna 15, 20 - 301 Lublin, która złożyła najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie warunki zawarte w treści ogłoszenia. Ponadto była najbardziej atrakcyjna pod względem programu profilaktycznego, programu wypoczynku oraz terminu. Oferta cenowa firmy Lutur wyniosła 36 000,00 zł
 
Ponadto ważną ofertę cenową złożyła Fundacja „Bądź między nami” ul. Zorza 17, 20-381 Lublin w kwocie 36 000,00 zł
 
Procedura przeprowadzona została zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Sporządził/a: Magdalena Sikorska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.05.2015, ostatnia aktualizacja: 22.05.2015, odsłon: 903


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582440
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości