Numer sprawy: INF.271.4.2016
Ostróda, dnia 15.07.2016r.
 
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa serwera dwuprocesorowego wraz z oprogramowaniem serwerowym i trzema switchami dla Urzędu Gminy Ostróda.
 
W ramach przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego, które zakończyło się w dniu 11.07.2016, w odpowiedzi na zadane pytanie trzem oferentom w dniu 04.07.2016r. dot. możliwości dostawy serwera dwuprocesorowego wraz z oprogramowaniem serwerowym i trzema switchami dla Urzędu Gminy Ostróda" - (numer sprawy: INF.271.4.2016), została wybrana oferta firmy Bizserver Sp. z o.o., ul. Albatrosów 1, 30-716 Kraków, która złożyła najniższą ofertę cenową spełniającą wszystkie wymogi specyfikacyjne przedmiotowego zamówienia. Ostatecznie oferta cenowa Bizserver Sp. z o.o. po dodatkowych negocjacjach wyniosła: 42 200,00 zł. Brutto.
 
Pozostałe firmy, które otrzymały zaproszenie do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego:
 
1. Proton s.c. PPU, 14-100 Ostróda, marsz. Piłsudskiego 2,
2. Virtual Technologies IT Sp. z o.o., ul. Kużaja 6/17, 41-922 Radzionków.
 
Procedura przeprowadzona została zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
Data przekazania do publikacji: 15.07.2016r.
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.07.2016, ostatnia aktualizacja: 15.07.2016, odsłon: 549

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10766349
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved