Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 34, pok. 314

 

Zasady udostępniania reguluje:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane z ewidencji uchwalonych planów miejscowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wydaje się wypis i wyrys z miejscowego planu.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.03.2007, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 2 328

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10903433
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved