Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, został wybrany Pan Tomasz Kosecki zamieszkały w Bałcynach.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze ( wykształcenie wyższe o preferowanych kierunkach budownictwo i gospodarka przestrzenna). Uzyskał najwyższy wynik w punktacji komisji rekrutacyjnej. Wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów na temat planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

 

13 maj 2008 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki przestrzennej w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24.

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

 

Tomasz Kosecki

 

Bałcyny

2.

Ewelina Pisarkiewicz

Turznica

 

 

 

02.04.2008 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 03.04.2008, ostatnia aktualizacja: 13.05.2008, odsłon: 797

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953551
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved