Nasz znak: RGP.6840.2.2011        

Ostróda, 01 marca 2011r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 18 lutego 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/1 o pow. 0,1935 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 41.000,oozł /słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 45.500,oo zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Panią Małgorzatę Czerkawską i Pana Piotra Cieślak.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 do 09 marca 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.3.2011        

Ostróda, 01 marca 2011r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 

1. W dniu 18 lutego 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/2 o pow. 0,2049 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jednego oferenta.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 43.500,oo zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 43.940,oo zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Annę i Grzegorza Załęckich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 do 09 marca 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Nasz znak: RGP.6840.5.2011        

Ostróda, 01 marca 2011r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 

1.  W dniu 18 lutego 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/4 o pow. 0,2225 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2.  Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jednego oferenta.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 47.000,oo zł /słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 47.470,oo zł /słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Ryszard Lisowski Dom Przedpogrzebowy „CHARONN”

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 do 09 marca 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.6.2011        

 

Ostróda, 01 marca 2011r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 

1. W dniu 18 lutego 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/39 o pow. 0,1332 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 28.500,oo zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 35.000,oo zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Dariusza Jaskorzyńskiego.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 do 09 marca 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP.6840.7.2011        

Ostróda, 01 marca 2011r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 

1. W dniu 18 lutego 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/38 o pow. 0,1318 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 28.000,oo zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 38.000,oo zł /słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Roberta Mieldziuk.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 do 09 marca 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.4.2011        

 

Ostróda, 01 marca 2011r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 

1. W dniu 18 lutego 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/3 o pow. 0,2128 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 45.000,oo zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 do 09 marca 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP.6840.8.2011        

Ostróda, 01 marca 2011r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 

1. W dniu 18 lutego 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 51.000,oo zł /słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 do 09 marca 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

 

 

RGP.72241-2,3,4,5,6,7,8/11                                             Ostróda, 10 stycznia 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonych jako działki:

 

- Nr 675/1 o pow. 0,1935 ha,

 

- Nr 675/2 o pow. 0,2049 ha,

 

- Nr 675/3 o pow. 0,2128 ha,

 

- Nr 675/4 o pow. 0,2225 ha,

 

- Nr 675/39 o pow. 0,1332 ha,

 

- Nr 675/38 o pow. 0,1318 ha,

 

- Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ niżej opisane działki są przeznaczone pod tereny mieszkalno-usługowe.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

 

- Nr 675/1o pow. 0,1935 ha, cena wywoławcza 41.000,- zł, wadium 4.000,-zł,

 

- Nr 675/2 o pow. 0,2049 ha, cena wywoławcza 43.500,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/3 o pow. 0,2128 ha, cena wywoławcza 45.000,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/4 o pow. 0,2225 ha, cena wywoławcza 47.000,- zł, wadium 4.000,-zł,

 

- Nr 675/39 o pow. 0,1332 ha, cena wywoławcza 28.500,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/38 o pow. 0,1318 ha, cena wywoławcza 28.000,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha, cena wywoławcza 51.000,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

      

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

    

Przetargi odbędą się dnia 18 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 301.

 

- Nr 675/1 - o godz. 800

 

- Nr 675/2 - o godz. 900

 

- Nr 675/3 - o godz. 1000

 

- Nr 675/4 - o godz. 1100

 

- Nr 675/39 - o godz. 1200

 

- Nr 675/38 -o godz. 1300

 

- Nr 675/48 - o godz. 1400

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 14 lutego 2011 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 13 stycznia 2011 r. do 15 lutego 2011r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 13 stycznia 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.01.2011, ostatnia aktualizacja: 02.03.2011, odsłon: 1 357

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270507
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved