Oświadczenia majątkowe 2015

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
Bogusław Fijas
Wójt Gminy Ostróda
 
Cezary Wawrzyński
Sekretarz Gminy Ostróda.
 
Teresa Ołowska
Skarbnik Gminy Ostróda
 
Danuta Kucharczuk
Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Janina Roman
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
Beata Czerkas
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 
Artur Lewartowski
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
1. Bartnicki Andrzej
 
2. Bojar Witold
 
3. Brzózka Lila
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
5. Korpusik Stanisław
 
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
7. Nowakowski Roman
 
8. Nowicki Łukasz
 
9. Pawszyk Jarosław
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
11. Stabińska Barbara
 
12. Szostek Marek
 
13. Wiśniewski Józef
 
14. Wolf Łukasz
 
15. Woźny Mieczysław
 
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
 
Beata Kucharczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
Maciej Fryczyński
Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
 
Robert Pestkowski
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
Iwona Murzyn
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
Elżbieta Jaglińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
Grażyna Lipińska-Orzechowska
Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
Elżbieta Hanna Ciechanowicz
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
Elżbieta Okrucińska
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Katarzyna Wrzesińska
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
Małgorzata Gajewska
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Bożena Bohdziewicz
Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
Elżbieta Mral
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
Danuta Niemanowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Marta Żeberek
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Joanna Trzebiatowska Murawska
Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Jan Waldemar Ignaczewski
Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie


data publikacji: 09.05.2016, ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, odsłon: 2 856


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12757489
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości